Ana Sayfa » Gebelik ve Doğum » Gebelikte Tarama Testleri

Gebelikte Tarama Testleri

Gebelikte Tarama Testleri

Tarama testleri( hangi konuda olursa olsun) bir durumun ortaya çıkması az ya da çok muhtemel olan her kişiye uygulanır. Bu kişilerden bazılarının diğerlerinine veya beklenene göre daha yüksek risk taşıdıkları saptanır ve o kişilere tanısal test (doğruluğu %100'e yakın olan testlerdir) uygulanır.Gebelikte de bazı fetal anomalilerin (Trizomi 21 ve 18,nöral tüp defekti gibi) kan testleri ve ultrasonografi ile taranması mümkündür.

1. Trimester Tarama Testi (ikili test)

Gebeliğin 11-14. haftaları arasında (CRL:45-84mm arasında iken) yapılır. Biyokimyasal olarak (kan testi ile) PAPP-A ve hCG hormon düzeyleri ve ultrasonografik olarak da NT (ense saydamlığı) ve nazal kemik varlığı belirlenir. Bu parametreler ve anneye özgü yaş, vücut ağırlığı diği değerler bir istatitstik programı tarafından işlenerek o kişiye özel bir rsik değeri belirlenir. Bu değer beklenenin/ belirlenmiş eşik değerin üzerinde ise kişi yüksek riskli kabul edilerek tanısal teste yönlendirilir. Tanısal test CVS (koryon villus örneklemesi) ve amniosentez gibi bebeğin genetik yapısını taşıyan hücrelerin elde edilmesi ve bu DNA nın analizidir. Fetal DNA günümğzde anne kanından da elde edilebilmekte ve bir çok genetik hastalığın yüksek doğrulukla tanınabilmesine olanak vermektedir.

2. Trimester Tarama testleri (Üçlü test ve Dörtlü Test)

Gebeliğin 16-18. haftalarında yapılması uygundur. Üçlü testte AFP, HCG ve E3 hormonlarına bakılırken dörtlü testte ek olarak İnhibin A hormonuna da bakılır. Bir gebelikte iki test de yapılmaz, şartlara göre üçlü veya dörtlü testlerden biri tercih edilir. Hatta bu anomaliler için risk faktörü taşımayan ve ikili test sonucu da düşük risk göstermiş kişilere 2. trimesterde tarama yapılmayabilir. Ancak bu durumda NTD (nöral tüp defekti) taramasının eksik kalmaması için sadece AFP bakılmalıdır.