Ana Sayfa » İnfertilite » Yumurtalık Rezervi

Yumurtalık Rezervi

Yumurtalık Rezervi

Erkeklerin aksine kadınlar sabit sayıda yumurta hücresi ile doğar ve yeni yumurta hücresi üretemezler. Henüz doğmamış bir kız bebek, annesinin karnında 20. Gebelik haftasında maksimum yumurta sayısına sahip olur ve bu haftadan itibaren (bebekliği, çocukluğu ve yetişkin hayatı boyunca menopoza dek) sürekli yumurta sayısı azalır. Bu nedenle kadınlarda yumurtalık rezervinden bahsedilir ve yaş ilerledikçe kadınların üreme kapasitesi azalır. Menopoz aslında bu rezervin tükenmesidir. Bu gidişi tersine çevirebilecek veya durdurabilecek bir tedavi mevcut değildir. Deneysel çalışmalar devam etmektedir. Over rezervini olumsuz etkileyen en önemli faktör ilerleyen yaştır. Sigara kullanımı ve kemoterapi/radyoterapi de diğer önemli faktörlerdir.

Over rezervini tahmin etmek için klinikte kullandığımız en önemli testler şunlardır:

  1. AMH düzeyi
  2. Adetin 3-5. Günleri arasında yapılan hormon testleri (FSH, estradiol, inhibin-B)
  3. Klomifen challenge test
  4. Antral follikül sayımı (ultrasonografi ile)